Τo next-big-thing της τεχνολογίας είναι αναμφίβολα το 5G, η τεχνολογία των ασύρματων συστημάτων πέμπτης γενιάς, που υπόσχεται μια νέα πραγματικότητα όχι μόνο σε ό,τι αφορά αυτόν καθ’ αυτόν τον κόσμο του διαδικτύου, αλλά και σε όλες εκείνες τις εκφάνσεις του που σχετίζονται με την καθημερινότητα των απλών ανθρώπων.

Επιμέλεια: Ν.ΤΕ.

Οι ειδικοί λένε, συγκεκριμένα, ότι η ψηφιακή ανάπτυξη που θα επέλθει με «όχημα» το 5G θα μετασχηματίσει θεαματικά τον τρόπος που οι πολίτες-χρήστες ζουν (βλ. έξυπνες πόλεις, τηλεργασία, live τηλε-θεραπεία), επικοινωνούν και διασκεδάζουν (π.χ. εικονική και επαυξημένη  πραγματικότητα). Ακόμη πιο συγκεκριμένη χαρτογράφηση των ωφελημάτων που θα επιφέρει η χρήση των ασύρματων συστημάτων 5ης γενιάς έκανε η ΡricewaterhouseCoopers (PwC).

Στην έκθεσή της «Ενδυναμώνοντας το Αύριό σου» («Powering Your Tomorrow»), ο γνωστός πολυεθνικός όμιλος συμβουλευτικών υπηρεσιών αποτυπώνει για πρώτη φορά ποσοτικά την οικονομική επίδραση όχι μόνο των υφιστάμενων αλλά και των καινούργιων εφαρμογών χρήσης τού 5G στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, την υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική μέριμνα, τους καταναλωτές, τα μέσα και τις οικονομικές υπηρεσίες. Ειδικότερα, οι ερευνητές της PwC κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής μέριμνας θα είναι αυτοί στους οποίους θα αποτυπωθούν τα καλύτερα και πιο γρήγορα αποτελέσματα από την εφαρμογή τού 5G. Εκπεφρασμένο με αριθμούς, την προσεχή δεκαετία περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας οικονομικής επίδρασης (530 δισ. δολάρια) θα προέλθει από τον μετασχηματισμό της εμπειρίας που συνδέεται με την υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική μέριμνα για ασθενείς, παρόχους και ιατρικό προσωπικό.

Γεύση για το πώς αυτή η τεχνολογική μετεξέλιξη θα αλλάξει το τοπίο ειδικά στον υγειονομικό τομέα έχουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεχιζόμενης πανδημίας. Ως γνωστόν, η ένταση η έκταση και τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της κρίσης του κορωνοϊού κατέστησαν αναγκαίες την απομακρυσμένη περίθαλψη και την τηλεϊατρική, και σε αυτούς τους τομείς είναι πλέον σαφές ότι η τεχνολογία 5G μπορεί να επιδράσει καταλυτικά τόσο σε επίπεδο αποτελεσμάτων για την υγεία όσο και σε εξοικονόμηση κόστους.

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΑΕΠ ΚΑΤΑ 1,3 ΤΡΙΣ. ΔΟΛΑΡΙΑ EΩΣ ΤΟ 2030

Η επίδραση του 5G ανά περιφέρεια και κλάδο

Για την πραγματοποίηση της μελέτης της στην PwC εξέτασαν ως «δείγματα» τις οικονομίες 8 χωρών, όπου το 5G βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης (Αυστραλία, Κίνα, Γερμανία, Ινδία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο), και η γενική εκτίμηση είναι ότι  τα οφέλη στην παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα από την εφαρμογή της εξελιγμένης του 5G θα επιφέρουν αλλαγές στις επιχειρήσεις, τις δεξιότητες και τις υπηρεσίες, «αθροίζοντας» στο παγκόσμιο ΑΕΠ περί τα 1,3 τρισ. δολάρια με ορίζοντα το 2030.

Στη μελέτη «Powering Your Tomorrow», καταγράφεται μία τριάδα χωρών οι οποίες θα δουν τη μεγαλύτερη αύξηση τεχνολογικών εφαρμογών 5G, λόγω του μεγέθους των οικονομιών τους και των ισχυρών σύγχρονων κλάδων βιομηχανικής παραγωγής. Αυτές οι χώρες είναι οι ΗΠΑ (484 δισ. δολάρια), η Κίνα (220 δισ. δολ.) και η Ιαπωνία (76 δισ. δολ.). Σε περιφερειακό επίπεδο, η Ευρώπη, η Μέση Ανατολή και η Αφρική αναμένεται να επωφεληθούν περισσότερο από τις εφαρμογές του 5G στη βιομηχανία, λόγω του μεγέθους των κλάδων μεταποίησης.

Πιο εξειδικευμένα, τώρα,  οι επιδράσεις του 5G σε επίπεδο κλάδου φαίνεται να ποικίλλουν για κάθε οικονομία. Για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Αυστραλία αναμένεται να αποκομίσουν τα μεγαλύτερα οφέλη από τις εφαρμογές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η Ινδία από τις έξυπνες υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας, η Κίνα και η Γερμανία από τη βιομηχανία. Άλλοι κλάδοι που αναλύθηκαν στη μελέτη τής PwC δείχνουν τις σημαντικές δυνατότητες των νέων και υφιστάμενων εφαρμογών κατά την επόμενη δεκαετία, που θα οδηγήσουν σε αλλαγές στις δεξιότητες, τις θέσεις εργασίας, τα καταναλωτικά προϊόντα και τις ρυθμίσεις:

>>Οι εφαρμογές διαχείρισης έξυπνων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (SMART utilities management) θα υποστηρίξουν περιβαλλοντικούς στόχους για τη μείωση του άνθρακα και των αποβλήτων, μέσω της συνδυαστικής χρήσης έξυπνων μετρητών και δικτύων για εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων και νερού μέσω της παρακολούθησης των διαρροών αποβλήτων και νερού (330 δισ. δολ.).

>>Οι εφαρμογές καταναλωτών και media περιλαμβάνουν παιχνίδια over-the-top, διαφήμιση σε πραγματικό χρόνο και εξυπηρέτηση πελατών (254 δισ. δολ.).

>>Οι εφαρμογές μεταποίησης και βαριάς βιομηχανίας όπως η παρακολούθηση και μείωση ατελειών ή η αυξημένη χρήση αυτόνομων οχημάτων (134 δισ. δολ.).

>>Οι εφαρμογές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη μείωση της απάτης και τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη (86 δισ. δολ.).

Σύμφωνα πάντα με την  έκθεση της PwC, η ταχύτητα, η αξιοπιστία, η μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και η μαζική συνδεσιμότητα του 5G θα ωθήσουν τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και της ευρύτερης κοινωνίας, επιτρέποντας την καθολική πρόσβαση σε εξαιρετικά γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις. Οι προβλέψεις υπολογίζουν οικονομικά οφέλη για όλες τις οικονομίες που εξετάζονται στη μελέτη, καθώς το 5G προσφέρει τη δυνατότητα επανεξέτασης επιχειρηματικών μοντέλων, δεξιοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών. Τα οφέλη αυτά εντείνονται από το 2025, οπότε και οι εφαρμογές που στηρίζονται στο 5G θα είναι πιο διαδεδομένες.

Εν κατακλείδι, οι άνθρωποι  της PwC υπογραμμίζουν στη μελέτη τους ότι η εμβέλεια του τεχνολογικού δυναμικού του 5G θα απαιτήσει από τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις να εξετάσουν νέες προσεγγίσεις σε επίπεδο αλληλεπίδρασης με τους καταναλωτές και ρυθμιστικών αρχών, με βαρύτητα στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η τεχνολογία.

Source link