Την πιλοτική παραγωγή και δημοσίευση νέων συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων δανείων, με βάση τα αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα που συλλέγονται σύμφωνα με την Πράξη Διοικητή  2677/19.05.2017. ξεκινά η Τράπεζα της Ελλάδος

Η δημοσίευση θα περιλαμβάνει αρχικά τις ακόλουθες νέες κατηγορίες δεδομένων:

Ι. Ποσά νέων δανείων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και μέγεθος επιχείρησης.

Αφορά τα ποσά των νέων δανείων προς τις εγχώριες Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (ΜΧΕ), ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και ανά μέγεθος επιχείρησης, από τα εγχώρια Πιστωτικά Ιδρύματα (ΠΙ) που συμμετέχουν στην αναγγελία, σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2677/19.05.2017.

ΙΙ. Υπόλοιπα δανείων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, νόμισμα, διάρκεια και μέγεθος επιχείρησης.

Αφορά τα υπόλοιπα των υφιστάμενων δανείων προς τις εγχώριες ΜΧΕ, ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, μέγεθος επιχείρησης, αρχική διάρκεια και κατηγορία νομίσματος, από τα εγχώρια ΠΙ που συμμετέχουν στην αναγγελία, σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2677/19.05.2017.

ΙΙΙ. Υπόλοιπα και αριθμός λογαριασμών δανείων ανά περιφέρεια:

Αφορά τα υπόλοιπα και στον αριθμό λογαριασμών των υφιστάμενων και νέων δανείων προς τις εγχώριες ΜΧΕ, ανά γεωγραφική περιφέρεια, από τα εγχώρια ΠΙ που συμμετέχουν στην αναγγελία, σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2677/19.05.2017

Η δημοσίευση των στοιχείων αναμένεται με μηνιαία συχνότητανα και εντός 60 εργάσιμων ημερών από τον μήνα αναφοράς, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν στην ενότητα «Στατιστικά στοιχεία» του ιστοχώρου της Τράπεζας της Ελλάδος, στην κατηγορία «Νομισματική και τραπεζική στατιστική» και ειδικότερα στην υποκατηγορία «AnaCredit».

Σημειώνεται ότι η δομή και τα περιεχόμενα των πινάκων ενδέχεται να διαφοροποιηθούν σε επόμενο στάδιο.

 

Source link

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here