Την υπογραφή της υπουργού Εργασίας, Έφης Αχτσιόγλου, φέρει τελικά η επταήμερη εργασία, την οποία τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και ο πρωθυπουργός αφόριζαν, μετά τη σχετική αναφορά του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ειδικότερα, ο Γιάννης Βρούτσης αποκάλυψε στην Ολομέλεια ότι η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει μετατρέψει σε υποχρεωτική τη συλλογική σύμβαση Εργασίας που υπογράφηκε στις 27 Μαρτίου 2018.

Σχετικά με τη σύμβαση προβλέπεται ότι η εργασία στις ημέρες ανάπαυσης (Σάββατο Κυριακή) δεν μπορεί να θεωρηθεί «παράβαση του συστήματος της πενθήμερης εργασίας»! Ο Γιάννης Βρούτσης κατηγόρησε την κυβέρνηση για υποκρισία, καταθέτοντας τα σχετικά έγγραφα στα πρακτικά της Βουλής.

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 4 της  σύμβασης που υπογράφηκε ανάμεσα στη Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων: (ΠΟΕΕ ΥΤΕ) και τη Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.) αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 4

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου Β του άρθρου 5 της από 30.12.2013 Κ.Σ.Σ.Ε./ Π.Κ. 14/31.12.2013 , που αντικατέστησε το άρθρο 5.4 της με αριθμό 20/1997 Διαιτητικής Απόφασης , αντικαθίσταται ως εξής:

«1.1. Με την παρούσα σ.σ.ε και εφόσον απαιτείται παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις λόγω εποχικότητας και του εντεύθεν προκαλούμενου αυξημένου φόρτου εργασίας ως τέτοιου νοούμενου πληρότητας άνω του 70%, συμφωνούνται τα παρακάτω:

1.2. Οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα, εάν εργαστούν σε ημέρες ανάπαυσης τους λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή και συγκεκριμένα αποζημίωση ίση με ένα ημερομίσθιο για κάθε ημέρα ανάπαυσης που εργάστηκαν, το οποίο θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά 75% εφόσον η απασχόληση σε ημέρα ανάπαυσης λάβει χώρα καθ΄ ημέρα Κυριακή ή σε ημέρα θεσμοθετημένης από την εργατική νομοθεσία αργία.

1.3. Η απασχόληση σε ημέρες ανάπαυσης, εφόσον προκύψει και πραγματοποιηθεί, αυξάνει τις μηνιαίες αποδοχές και το οφειλόμενο ασφαλιστικό ημερομίσθιο των εργασθέντων, κατά τα παραπάνω, εργαζομένων και λειτουργεί υπέρ αυτών. Σε καμία λοιπόν περίπτωση η τυχόν εργασία τους κατά τις ημέρες αυτές δεν δύναται να θεωρηθεί απλή (μεμονωμένη) ή κατά σύστημα παράβαση του συστήματος της πενθήμερης εργασίας – το οποίο εξακολουθεί να ισχύει – αφού όποτε αυτή πραγματοποιείται, αυτό γίνεται λόγω εποχικότητας και αυξημένου φόρτου εργασίας του ξενοδοχείου και όχι από πρόθεση, επιθυμία ή συμφωνία των μερών περί μη τήρησης του συμπεφωνημένου πενθημέρου».

Αυτή, λοιπόν, τη σύμβαση η Έφη Αχτσιόγλου την μετέτρεψε με αριθμό ΦΕΚ 4419, Μέρος Β’ και ημερομηνία 4 Οκτώβρη 2018 σε «γενικώς υποχρεωτική». «Κηρύσσουμε γενικώς υποχρεωτική την από 27.3.2018 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας, με Π.Κ. 4/28.3.2018, για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του κλάδου, που αφορά αυτή. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2018 Η Υπουργός ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της η Υπουργός Εργασίας μιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες επιχείρησε να δώσει εξηγήσεις. Όπως υποστήριξε, ο υπουργός Εργασίας απλά… υπογράφει δίχως να έχει το δικαίωμα αλλαγής των όρων που αποφάσισαν οι εργαζόμενοι με τους εργοδότες.

Ωστόσο, σημείωσε ότι μπορεί το ΣΕΠΕ να ελέγξει εάν από τους όρους της παραβιάζονται οι νόμοι για τις ώρες εργασίας. Το μόνο που μπορεί, τόνισε η υπουργός εργασίας, είναι το ΣΕΠΕ να κάνει έλεγχο νομιμότητας και όπου παραβιάζεται η εργατική νομοθεσία να επιβάλλει πρόστιμο εάν οι ώρες εργασίας υπερβαίνουν τις 40 την εβδομάδα.

Να σημειωθεί ότι -σύμφωνα με την ίδια- για την συγκεκριμένη συλλογική σύμβαση το ΣΕΠΕ έχει επιβάλει πρόστιμα σε ξενοδοχεία που παραβιάζουν το ωράριο εργασίας.

Source link