Το απόγευμα της Τρίτης 21 Ιουνίου θα δοθεί στην κυκλοφορία η νέα γέφυρα της Κρεμαστής καθώς νωρίτερα και ώρα 19.30 θα γίνουν τα εγκαίνιά της, παρουσία των τοπικών αρχών.

Μιλώντας ο κ. Λυμπερόπουλος για τα στοιχεία του έργου, ανέφερε τα εξής:

Το νέο αυτό έργο έργο αποτελεί τμήμα του υφιστάμενου οδικού δικτύου της Επαρχιακής Οδού
81Α02 που συνδέει την Ιαλυσό με το Παραδείσι και τον Διεθνή Αερολιμένα Ρόδου. Η περιοχή
συνολικής επέμβασης εκτείνεται σε τμήμα 286m συμπεριλαμβανομένου και της γέφυρας. Δυτικά
της γέφυρας, η Επ.ο. 81Α02, διασταυρώνεται με τοπική οδό που διέρχεται παράλληλα με το ρέμα
Κρεμαστενός, Ανατολικά της γέφυρας η Επ.ο. 81Α02 εισέρχεται στον πολεοδομικό ιστό του
οικισμού της Κρεμαστής.
Η παλαιά οδική γέφυρα 10 συνεχών ανοιγμάτων, είχε συνολικό πλάτος 5,22 μ που περιλάμβανε
στηθαία από σκυρόδεμα σε κάθε πλευρά της και οδόστρωμα κυκλοφορίας πλάτους 4,70 μ.
Η διατομή του καταστρώματος της παλαιάς γέφυρας εξυπηρετούσε μία λωρίδα κυκλοφορίας,
αυτή του ρεύματος από Ιαλυσό προς Παραδείσι, καθώς το συνολικό πλάτος του οδοστρώματος
των 4.70 μ. δεν επαρκούσε για την αμφίδρομη κυκλοφορία οχημάτων. Αυξημένος κίνδυνος για
οχήματα και επιβαίνοντες υπήρχε και στην διασταύρωση της Επ.Οδού. με την τοπική
παραρεμάτια οδό λόγω της παλαιάς ημιτελούς διαμόρφωσης ισόπεδου κόμβου. Η μορφή του
παλαιού κόμβου δεν συμμορφωνόταν με τους ισχύοντες κανονισμούς και στερούταν
χαρακτηριστικών που θα εξασφάλιζαν την κυκλοφοριακή ασφάλεια.
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω και τη δημιουργία
ασφαλών κυκλοφοριακών συνθηκών στην περιοχή της γέφυρας Κρεμαστής στο πλαίσιο του εν
λόγω έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 81Α02 ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
υλοποιήθηκε :
 προσθήκη – ενίσχυση της υφιστάμενης Γέφυρας Κρεμαστής.
και
 η κατασκευή κυκλικού κόμβου στο δυτικό άκρο της γέφυρας,
Αναλυτικά:
 Διατηρήθηκε η υφιστάμενη γέφυρα, μετά από κατάλληλη ενίσχυση και επέκταση της καθώς
κατασκευάστηκε, δίιχνη διατομή πλάτους οδοστρώματος 6,50μ με συνολικό πλάτος
καταστρώματος 11,85μ. Το πεζοδρόμιο της νότιας πλευράς έχει ικανό πλάτος για να
εξυπηρετήσει, εκτός από πεζούς και ποδηλάτες.
Ο φορέας διαθέτει δέκα (10) ανοίγματα, μήκους 10 μ. το καθένα και έχει συνολικό μήκος
100 μ. Αποτελείται από τοξωτές πλάκες, στηριζόμενες επί συμπαγών βάθρων. Ο αρχικός
Φέρων Οργανισμός της γέφυρας, δεν είχε σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί τις συνεχώς
αυξανόμενες ανάγκες της νέας κυκλοφοριακής σύνθεσης, ενώ ήταν ήδη επιβαρυμένος
εξαιτίας της ηλικίας και των φορτίσεων (τυχαίων και μη) που έχει υποστεί στη διάρκεια των
ετών. Βάσει των παραπάνω για να καλύπτονται οι σύγχρονες προδιαγραφές και
κανονισμοί, έγινε ενίσχυσή του φορέα και διεύρυνση του πλάτους της επιφάνειας του
καταστρώματος.
Όπως αναφέρθηκε, το πλάτος παλαιού καταστρώματος ήταν 4,70 μ. Για την εξυπηρέτηση
της αμφίδρομης κυκλοφορίας, η διατομή της γέφυρας τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε με
συνολικό πλάτος καταστρώματος 11,85μ που περιλαμβάνει πλέον:
– Μία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3,25μ.
– Πεζοδρόμιο πλάτους 2,10μ στη βόρεια πλευρά της γέφυρας που περιλαμβάνει χώρο
διέλευσης πεζών
– Πεζοδρόμιο πλάτους 2,75μ στην νότια πλευρά της γέφυρας που περιλαμβάνει χώρο
διέλευσης πεζών και ποδηλάτων 1,50μ.
Για την εφαρμογή του πρόσθετου πλάτους του καταστρώματος της γέφυρας έγινε :
• Επέκταση των υφιστάμενων πεδίλων, μέσω προσθήκης κεφαλόδεσμων και 80
περίπου πασσάλων, συνολικού μήκους 1500 μ από ωπλισμένο σκυρόδεμα.
• Ενίσχυση των υφιστάμενων βάθρων με έγχυτο σκυρόδεμα
• Ενίσχυση των τοξωτών πλακών με μανδύα εκτοξευόμενου σκυροδέματος.
• Επέκταση των τοξοτών πλακών στο απαιτούμενο πλάτος, ώστε να υποστηριχθεί
πλήρως η προβλεπόμενη διατομή. Οι επεμβάσεις ακολουθούν την ισχύουσα νομοθεσία και
τους εφαρμοζόμενους κανονισμούς και τεκμηριώνουν την επάρκεια της νέας κατασκευής
έναντι των φορτίσεων της προβλεπόμενης κυκλοφορίας.
Για το φωτισμό της οδού τοποθετήθηκαν ιστοί οδοφωτισμού 9,00m επί των πεζοδρομίων
της γέφυρας, στα πεζοδρόμια του κυκλικού κόμβου και στους κλάδους αυτού.
 Σε ότι αφορά τον κυκλικό κόμβο στη συμβολή της Επ. Οδού με την τοπική παραρεμάτια
οδό,αυτός έχει εξωτερική διάμετρο 30 μ. και εσωτερική 17 μ που περιλαμβάνει υπερβατή
νησίδα πλάτους 2,50μ στο εσωτερικό του δακτυλίου για την εξυπηρέτηση οχημάτων
μεγάλων διαστάσεων. Η σύνδεση του κυκλικού κόμβου με το τοπικό δίκτυο
πραγματοποιείται μέσω τριών (3) κλάδων. Προς Γέφυρα Κρεμαστής, Προς Παραδείσι και
Προς Μαριτσά
Με την κατασκευή του κυκλικού κόμβου θα επιτευχθεί σημαντική αύξηση της οδικής
ασφάλειας καθώς:
– Μειώνονται τα σημεία εμπλοκής των διασταυρούμενων οχημάτων
– Επιτυγχάνεται μείωση και έλεγχος της ταχύτητας των κινούμενων οχημάτων
– Μειώνεται ο κίνδυνος για τους πεζούς λόγω των μικρότερων αναπτυσσόμενων

ταχυτήτων και λόγω του ελέγχου μόνο μίας κατεύθυνσης.
– Αυξάνεται η κυκλοφοριακή ικανότητα του κόμβου μέσω της ομαλοποίησης της
κυκλοφοριακής ροής
– Παρέχεται η δυνατότητα αναστροφής της πορείας.
– Παρουσιάζεται καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα το οποίο σε συνδυασμό και με την
αρχιτεκτονική αναβάθμιση της γέφυρας βελτιώνει σημαντικά την εικόνα του Δυτικού
οδικού άξονα της Ρόδου
Σημειώνεται ότι οι βελτιώσεις των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της περιοχής, προβλέπουν
και επιβάλλουν την κατάργηση της παλαιάς Ιρλανδικής διάβασης η οποία και
καθαιρέθηκε.

Από τα στοιχεία δε της Υδραυλικής Μελέτης και Υδραυλικού Ελέγχου προκύπτει ότι η νέα
γεωμετρία της διατομής της γέφυρας επαρκεί βάσει των δεδομένων του ελέγχου ροής σε
συνθήκες πλημμύρας και η διέλευση των υδάτων κάτω από την γέφυρα επιτρέπεται πλέον
απροβλημάτιστα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here