Ενημερώνουμε τους συμπατριώτες μας των οποίων οι ιδιοκτησίες έχουν πληγεί από
την πρόσφατη θεομηνία της 8-9ης/1/2022, ότι από την Παρασκευή 14/1/2022 μπορούν
να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο πρωτόκολλο του Δήμου, προκειμένου να γίνει έλεγχος
και εκτίμηση από την αρμόδια επιτροπή.
Για σχετικές πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν στα τηλέφωνα
22430-23140 & 22430-59056.