Αρχική Οικονομία Τι να προσέξουν οι 80.000 οφειλέτες που θέλουν να συνταξιοδοτηθούν

Τι να προσέξουν οι 80.000 οφειλέτες που θέλουν να συνταξιοδοτηθούν

Πάνω από 80.000 ασφαλισμένοι οφειλέτες οι οποίοι δεν είχαν δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω οφειλών, θα καταφέρουν να «απεγκλωβιστούν» μέσω της ρύθμισης των 120 δόσεων. Μέχρι σήμερα περίπου 2.500 οφειλέτες αυτής της κατηγορίας έχουν ήδη ενταχθεί στην ρύθμιση και περιμένουν μέσω του διπλού «κουρέματος» οφειλών – λόγω επανυπολογισμού και διαγραφής κατά 85% των προσαυξήσεων – να μειώσουν την οφειλή τους και να συνταξιοδοτηθούν.

Όσοι έχουν υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης πριν τις 17 Μαΐου αλλά δεν έχουν λάβει κοινοποίηση οφειλής ή δεν έχει παρέλθει το προβλεπόμενο 2μηνο μπορούν να διατηρήσουν ως ημερομηνία συνταξιοδότησης την αρχική αίτηση. Το ίδιο συμβαίνει και με όσους λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη.

Επίσης όσοι ασφαλισμένοι υπαχθούν στην ρύθμιση έως 30/9 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης οποτεδήποτε διατηρώντας το δικαίωμα αποπληρωμής σε έως 120 δόσεις με μηνιαία παρακράτηση από την σύνταξη.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την χθεσινή εγκύκλιο του ΕΦΚΑ αποσαφηνίζεται ότι ακόμη κι αν ο υποψήφιος συνταξιούχος δεν υποβάλλει αίτημα υπαγωγής στη νέα ρύθμιση οφειλών, δικαιούται το νέο σχήμα των 120 δόσεων αρκεί να μην έχει εκδοθεί οριστική απόφαση κι εφόσον πρόκειται για αίτημα συνταξιοδότησης:

1. Που θα υποβληθεί από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας ρύθμισης δηλαδή 17.05.2019 έως 30.09.2019.

2. Που υποβλήθηκε πριν από 17 Μαίου, γνωστοποιήθηκε στους υποψήφιους συνταξιούχους η οφειλή, αλλά δεν έχει παρέλθει μέχρι τις 17 Μαίου η προθεσμία των δύο μηνών για την εξόφλησή της.

3. Που υποβλήθηκε πριν τις 17 Μαίου, γνωστοποιήθηκε η οφειλή, η οποία και εξοφλήθηκε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης

4. Που υποβλήθηκε πριν τις 17 Μαίου, δεν θα γνωστοποιηθεί οφειλή δεδομένου ότι αυτή μπορεί να παρακρατηθεί και εκκρεμεί η έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης.

5. Που υποβλήθηκε πριν τις 17 Μαίου και βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της συνταξιοδοτικής διαδικασίας.

Παράλληλα ξεκαθαρίζεται πως τα πρόσωπα που μπορούν να υπαχθούν στην ρύθμιση οφειλών και μέσω αυτής να απεγκλωβιστούν ώστε να συνταξιοδοτηθούν είναι :

6. Ασφαλισμένοι που θα υπαχθούν στην ρύθμιση έως 30/9/2019 και θα υποβάλλουν συνταξιοδοτικό αίτημα ακόμη και μετά την 30.09.2019.

7. Ασφαλισμένοι των οποίων η αίτηση συνταξιοδότησης έχει απορριφθεί, εφόσον υπαχθούν στην ρύθμιση έως 30/9/2019 και υποβάλλουν συνταξιοδοτικό αίτημα ακόμη και μετά την 30.09.2019.

8. Ασφαλισμένοι για τους όποιους έως και 16.05.2019 έχει παρέλθει η προβλεπόμενη 2μηνη προθεσμία για την εφάπαξ καταβολή του κατά περίπτωση προβλεπόμενου ποσού οφειλής και δεν έχει απορριφθεί το αίτημα τους, εφόσον ανακαλέσουν την αίτηση, υπαχθούν στη ρύθμιση και υποβάλλουν συνταξιοδοτικό αίτημα ακόμη και μετά την 30.09.

9. Υποψήφιοι συνταξιούχοι που έχουν υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης προγενέστερα της 17/5/2019, εφόσον δεν έχει κοινοποιηθεί οφειλή ή αν έχει κοινοποιηθεί δεν έχει παρέλθει η 2μηνη προθεσμία για την εφάπαξ καταβολή και υπαχθούν στη ρύθμιση έως 30/9/2019. Η έναρξη καταβολής της σύνταξης τους προσδιορίζεται από την 1η του επόμενου μήνα της αίτησης συνταξιοδότησης.

10. Συνταξιούχοι με προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης, εφόσον υπαχθούν στη ρύθμιση έως 30.09 χωρίς μεταβολή της ημερομηνίας έναρξης της συνταξιοδότησής τους.

11. Υποψήφιοι συνταξιούχοι, οι οποίοι κατέβαλλαν το απαιτούμενο ποσό που δεν μπορούσε να παρακρατηθεί από τη σύνταξη και έως 17.05 δεν έχει εκδοθεί οριστική συνταξιοδοτική απόφαση.

Παράλληλα οι ήδη συνταξιούχοι, οι οποίοι αποπληρώνουν οφειλές σε 40 δόσεις υπάγονται αυτόματα στις 120 δόσεις. Όσοι δεν επιθυμούν την επιμήκυνση της αποπληρωμής θα πρέπει να το δηλώσουν με έγγραφη αίτησή τους στον ΕΦΚΑ. Οι μόνοι που δεν μπορούν να υπαχθούν στον επανυπολογισμό οφειλών είναι όσοι κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου των 120 δόσεων – δηλαδή στις 17 Μαΐου – ήταν ήδη συνταξιούχοι με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.

Όσοι οφειλέτες δεν υπαχθούν στις 120 δόσεις αλλά υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από 1η Οκτωβρίου 2019 θα έχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση από το παρελθόν. Θα αποπληρώσουν την οφειλή τους με παρακράτηση από την σύνταξή τους σε 60 δόσεις (αντί για 40 που ισχύει σήμερα).

Η υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης επιτρέπεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις ορίων ηλικίας – χρόνου ασφάλισης και η οφειλή ανέρχεται έως 20.000€ για τους προερχόμενους από ΟΑΕΕ, έως 15.000€ για πρ. ΕΤΑΑ.

Ειδικότερα για τον ΟΓΑ, σύνταξη γήρατος δικαιούνται όσοι έχουν ήδη συμπληρώσει ή πρόκειται να συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31.12.2019 και η οφειλή τους δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000€.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης είναι τα 50€ (30€ για τους αγρότες).

Προσοχή, αν απορριφθεί η αίτηση συνταξιοδότησης, ο οφειλέτης πρέπει να αποπληρώσει εντός 3 μηνών το σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την επίδοση της απορριπτικής απόφασης.

Από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των δόσεων της ρύθμισης. Οι δόσεις που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την έκδοση απόφασης, παρακρατούνται αθροιστικά από το ποσό της σύνταξης που θα καταβληθεί αναδρομικά για το διάστημα αυτό. Οι επόμενες δόσεις, παρακρατούνται από το ποσό της σύνταξης κάθε επόμενου μήνα από αυτόν της έναρξης καταβολής της σύνταξης.

Ειδικά κατά την περίοδο χορήγησης προσωρινής σύνταξης, από τη σύνταξη παρακρατούνται τα ποσά που αντιστοιχούν στο ελάχιστο ποσό δόσης. Η διαφορά μεταξύ του ποσού της οφειλόμενης δόσης και του ήδη παρακρατηθέντος ελάχιστου ποσού δόσης, παρακρατείται αθροιστικά από το ποσό της οριστικής σύνταξης που καταβάλλεται αναδρομικά για το διάστημα αυτό.

Source link

Ροή Ειδήσεων

«Η νέα Τούμπα θα έχει 40.000 θέσεις» • Tvkosmos

Το θέμα της «Νέας Τούμπας» απασχολεί τους φίλους του ΠΑΟΚ δεδομένου πως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από το μεγαλόπνοο σχέδιο του συλλόγου για το...

Τραμπ:«Δεν υποσχεθήκαμε στους Κούρδους ότι θα τους προστατεύουμε 400 χρόνια»

Τέλος δεν έχουν οι αμφιλεγόμενες δηλώσεις του Προέδρου...

Ήττα στο διπλό για τον Τσιτσιπά στην Βασιλεία • Tvkosmos

Εκτός του διπλού του τουρνουά τένις της Βασιλείας έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής μαζί με τον μόνιμο συμπαίκτη του, τον Ολλανδό Γούεσλι...

Σκευωρία Novartis: Ποιους μάρτυρες θα κληθούν στην Προανακριτική

Τους πρώτους μάρτυρες που θα κληθούν να καταθέσουν...

Γιουχάρανε τον Τσίπρα στα Χανιά

Την έντονη αποδοκιμασία ενός άνδρα δέχτηκε το μεσημέρι της Δευτέρας ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στις Μουρνιές Χανίων, κατά το ξεκίνημα της ομιλίας...