Συγκεκριμένα, κατά τον περασμένο μήνα οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 326.359 ενώ οι αποχωρήσεις σε 226.403

Θετικό παρέμεινε το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης, τόσο το Μάιο όσο και κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Συγκεκριμένα, κατά τον περασμένο μήνα οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 326.359 ενώ οι αποχωρήσεις σε 226.403 (107.522 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 118.881 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Συνεπώς το ισοζύγιο του Μαΐου ήταν θετικό κατά 99.956 θέσεις εργασίας.

Στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.115.594 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 867.515 (456.827 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων  ορισμένου χρόνου και 410.688 οικειοθελείς αποχωρήσεις). Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου τριμήνου του έτους ήταν θετικό κατά 248.079 θέσεις εργασίας.

 

(σε θέσεις εργασίας)
Μάιος  2022

( 1 )

Μάιος      2021

( 2 )

Διαφορά

(1 – 2)

Ιαν. – Μάιος     2022

(3)

Ιαν. – Μάιος 2021

(4)

Διαφορά

(3-4)

Ι. Προσλήψεις
326.359
255.987
70.372
1.115.594
681.947
433.647
     ΙΙ. Αποχωρήσεις*
226.403
160.821
65.582
867.515
504.839
362.676
Α. Καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου  και λήξεις συμβάσεων ορισμένου

χρόνου

118.881
58.391
60.490
456.827
234.817
222.010
Β. Οικειοθελείς  αποχωρήσεις
107.522
102.430
5.092
410.688
270.022
140.666
       ΙΙΙ. Ισοζύγιο (Ι-ΙΙ)
99.956
95.166
4.790
248.079
177.108
70.971

 

Επισυνάπτεται η σχετική έκθεση

5. ΕΡΓΑΝΗ ΜΑΙΟΣ 2022

Source link

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here