Την Παρασκευή 12/11/2021 ο Δήμαρχος Καλυμνίων κ. Δημ. Διακομιχάλης συναντήθηκε
στο Υπουργείο Εσωτερικών με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στυλιανό Πέτσα.
Ο Δήμαρχος ενημερώθηκε από τον κο Υπουργό για την πορεία των τριών φακέλων που
υπέβαλε ο Δήμος Καλυμνίων στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», συνολικού π/υ έξι
εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (6.400.000,00 ευρώ).
Ο Δήμαρχος κάλεσε τον κ. Υπουργό να επισκεφθεί την Κάλυμνο, πρόσκληση την οποία
απεδέχθη ο κος Υπουργός.
Η ακριβής ημερομηνία της επίσκεψης θα ορισθεί τις επόμενες ημέρες.