Σημαντικό βήμα για την μείωση της γραφειοκρατίας κατάφεραν τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η δράση συντελέστηκε υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη.

Συγκεκριμένα, «συγχωνεύονται» σε ένα 25 πιστοποιητικά οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορούν στην δικαστική φερεγγυότητα και τα οποία εκδίδονταν από τα δικαστήρια όλης της Ελλάδας.

Από εδώ και πέρα, καθιερώνονται τα Ενιαία Πιστοποιητικά Δικαστικής Φερεγγυότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των Σωματείων και των Συνεταιρισμών), υλοποιώντας τον σχεδιασμό που έχουν συμφωνήσει ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, και ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για την απλούστευση διαδικασιών, Γιώργος Γεωργαντάς.

Βασίστηκε σε μελέτη για την ομογενοποίηση και προτυποποίηση των Πιστοποιητικών Φερεγγυότητας – Επιχειρηματικότητας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Πάνου Αλεξανδρή και του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδα Χριστόπουλου.

Ποια είναι τα 25 πιστοποιητικά που «συγχωνεύονται»

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, καταργούνται και αντικαθίστανται τα εξής πιστοποιητικά:

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή

Πιστοποιητικό περί μη λύσεως ή λύσεως και μη πτωχεύσεως ή πτωχεύσεως του συνεταιρισμού

Πιστοποιητικό περί μη θέσεως εταιρίας σε εκκαθάριση

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί ενάρξεως των διαδικασιών
που προβλέπουν οι περιπτώσεις των καταργημένων ήδη άρθρων 44 & 45 Ν. 1892/1990 (Επικύρωση Συμφωνίας Πιστωτών και εταιρίας και Διορισμός Επιτρόπου) και των άρθρων 46 & 46α, 46β, και 46γ (θέση σε ειδική εκκαθάριση) του ίδιου ως άνω Ν. 1892/1990

Βεβαίωση περί κατάργησης της διάταξης του άρθρου 46 ν. 1892/1990 (περί ειδικής εκκαθάρισης)

Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης – πτωχευτικού συμβιβασμού – δήλωση παύσης πληρωμών

Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή – εξυγίανση κατ’ άρθρο 99 ν. 3588/2007

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης σχεδίου αναδιοργάνωσης (αφορά και έκδοση απόφασης)

Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης θέσης σε εκκαθάριση

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε ειδική εκκαθάριση (αφορά και έκδοση απόφασης)

Πιστοποιητικό περί μη διορισμού ή αντικατάστασης εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή

Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική διαχείριση

Πιστοποιητικό περί μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί λύσεως εταιρίας (μόνο ΑΕ)

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης ΟΕ/ΕΕ

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης σωματείων – συλλόγων

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης αστικών εταιριών

Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής σε έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων

Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής στην ειδική διαχείριση (ν. 4307/2014)

Πιστοποιητικό περί λύσης ή εκκαθάρισης αγροτικού ή δασικού συνεταιρισμού

Πιστοποιητικό περί μη λύσης εταιρίας

Source link

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here