Η χώρα μας είναι γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο για τα πανέμορφα νησιά της. Τα πλεονεκτήματά τους είναι αναρίθμητα, αντιμετωπίζουν όμως και σημαντικά προβλήματα, με σημαντικότερο την έλλειψη κατάλληλων υποδομών υγείας.

Source link