Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, μετά από σχετικό αίτημά, κηρύχθηκε ο Δήμος Καλυμνίων, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Β. Παπαγεωργίου.

Η απόφαση καθορίζει την αντιμετώπιση των εκτάκτων
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές
βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 08 και 09-01-2022 στην παραπάνω περιοχή.
Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι (6) μήνες, ήτοι
έως και 08 Ιουλίου 2022. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση
της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.