Από τις αρχές Αυγούστου έχουν ξεκινήσει στο νησί της Ρόδου οι εμβολιασμοί κατ’ οικόν.
Η ένταξη στο πρόγραμμα αφορά άτομα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία μετακίνησης
και σοβαρή έκπτωση της λειτουργικότητάς τους.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε στους γιατρούς των Κέντρων Υγείας Ρόδου,
Αρχαγγέλου και Έμπωνας οι οποίοι έχουν αναλάβει το δύσκολο αυτό έργο και κυρίως στον
κ. Η. Αμπλιανίτη ο οποίος ήταν από την αρχή στην οργάνωση του εγχειρήματος αυτού.
Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα στον
Αντιπεριφερειάρχη κ. Χρ. Ευστρατίου, με τη βοήθεια του οποίου εξασφαλίζεται πάντα
μεταφορικό μέσο και οδηγός, για τις επισκέψεις του γιατρού στα σπίτια των συμπολιτών
μας.
Μέχρι σήμερα έχουν εμβολιαστεί και με τις δυο δόσεις πάνω από 200 συνάνθρωποί μας
που αδυνατούν να επισκεφτούν κάποιο εμβολιαστικό κέντρο, ενώ υπάρχουν ήδη πολλοί
που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Με εκτίμηση,

Ιωάννης Δ. Καμπούρης
Αντιδήμαρχος

Κοινωνικής Πολιτικής, Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη,

και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης Δήμου Ρόδου