Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Εργασίας, όλες οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και όσοι γενικώς απασχολούν προσωπικό και υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεούνται να χορηγήσουν στο προσωπικό τους ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές

Source link