Τη δυναμική επέκταση της MYTILINEOS στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της σύγχρονης ενεργειακής διαχείρισης «υπηρετεί» η τελευταία συμφωνία που έκανε ο γνωστός βιομηχανικός όμιλος και η οποία αφορά την απόκτηση από την EGNATIA GROUP ενός χαρτοφυλακίου 20 υπό ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 1,48GW.

Το σύνολο του χαρτοφυλακίου έχει υπαχθεί στη διαδικασία των Στρατηγικών Επενδύσεων (Fast Track), ενώ εκτιμάται ότι η κατασκευή τους θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2023. Επίσης, από την EGNATIA GROUP, η MYTILINEOS θα αποκτήσει το σύνολο χαρτοφυλακίου 21 υπό ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, καθώς και 4 πρόσθετων υπό ανάπτυξη έργων παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, ενεργειακά επικουρούμενων από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

Πίσω από τα μεγέθη και τα χρονοδιαγράμματα κρύβεται ο στρατηγικός σχεδιασμός της διοίκησης της MYTILINEOS να διευρύνει σε σημαντικό βαθμό την παρουσίας της σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) εντός αλλά και εκτός ελληνικών συνόρων. Ειδικά σε ό,τι αφορά το κομμάτι της αποθήκευσης ενέργειας, η εταιρεία του Ευάγγελου Μυτιληναίου πρωτοπορεί και επενδύει σημαντικά εκτιμώντας ότι αποτελεί το κύριο «όχημα» της επιτυχούς ενεργειακής μετάβασης και βελτιστοποίησης της λειτουργίας των μονάδων ΑΠΕ.

H MYTILINEOS, αναπτύσσοντας έργα αποθήκευσης, επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο μονάδων παραγωγής ενέργειας και να καταστεί μία εταιρεία με ανεπτυγμένες δυνατότητες και ευελιξία, όπως απαιτείται για τις ενεργειακές εταιρείες του μέλλοντος.

Το συνολικό κόστος για την MYTILINEOS τόσο για το χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών πάρκων, όσο και για το χαρτοφυλάκιο έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας θα φτάσει τα €56.000.000. Τέλος, με μία ακόμα «πρωτιά» εν όψει της ελληνικής Ενεργειακής Μετάβασης, η MYTILINEOS συμφώνησε να συμβασιοποιήσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Corporate PPA) από φωτοβολταϊκά πάρκα που παραμένουν στην ιδιοκτησία της EGNATIA GROUP, ισχύος 200MW, έναντι τιμής €33/Mwh και για περίοδο 10+5 ετών.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 1,48GW ΑΛΛΑ ΚΑΙ 25 ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το εν λόγω PPA εκτιμάται ότι θα τεθεί σε ισχύ εντός του 2023.

Η υλοποίηση του επενδυτικού αυτού προγράμματος αναμένεται να αλλάξει ριζικά το προφίλ και τα μεγέθη της MYTILINEOS, ενώ θα σημάνει και το πέρασμα στη νέα εποχή. Λόγω ακριβώς του μεγέθους και της σημασίας του προγράμματος αυτού, η εταιρεία δεσμεύεται να ενημερώνει τακτικά για την πρόοδο και εφαρμογή του.

Το «πράσινο» χαρτοφυλάκιο της MYTILINEOS με αριθμούς

Με την ενίσχυση αυτή της ισχύος της, η ανάπτυξη της MYTILINEOS στον χώρο των ΑΠΕ είναι πλέον δυναμική και πλουραλιστική, όπως άλλωστε ορίζουν οι επιταγές της σύγχρονης και αποδοτικής ενεργειακής διαχείρισης. Το «πράσινο» χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει πλέον:

α) ΑΠΕ στην Ελλάδα (αιολικά, φωτοβολταϊκά, μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί)

>>1.480 MWσε ώριμη φάση αδειοδότησης

>>300 MW σε φάση λειτουργίας, κατασκευής ή έτοιμα για κατασκευή (RTB)

>>100 MW προς τελική επενδυτική απόφαση (FID) στο τέλος του 2021

β) ΑΠΕ στο εξωτερικό (φωτοβολταϊκά πάρκα)

>>400MW σε φάση κατασκευής, 120MW εκ των οποίων αναμένεται να ολοκληρωθούν και να τεθούν σε εμπορική λειτουργία το β’ τρίμηνο του 2021

>>501MW ήδη έτοιμα για κατασκευή (RTB)

>>362MW έτοιμα για κατασκευή (RTB) στο τέλος του 2021/αρχές 2022

>>4.000MW – Σε αρχική ή μέση φάση αδειοδότησης

γ) Αποθήκευση Ενέργειας

>>25 υπό ανάπτυξη έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

δ) Σύμβαση Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (PPA)

>>200MW σε υπογεγραμμένο PPA με τρίτο, σε ώριμη φάση αδειοδότησης

Source link