Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντης έλαβε το λόγο κατά την
τελευταία συζήτηση, στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, επί του
νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ζήτησε από τον παριστάμενο
Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα, να ανταποκριθεί στην επίλυση
των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κτιριακές υποδομές των
δικαστηρίων καθώς επίσης και των κτηματολογικών γραφείων στη Ρόδο και
την Κω, όπως επίσης και την άμεση κάλυψη των κενών θέσεων στα τεχνικά
τους τμήματα. Τόνισε μάλιστα ότι τυχόν μη επίλυση του μεγάλου αυτού
προβλήματος θέτει σε κίνδυνο τις συναλλαγές στα Δωδεκάνησα. Η
συγκεκριμένη παρέμβαση έγινε στα πλαίσια της ομιλίας του Βουλευτή
Δωδεκανήσου επί του Νομοσχεδίου «Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία
των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800,2017/1371,2017/541,2016/1919,
2014/57/ΕΕ, Κύρωση του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Δικαιοσύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του Ν. 3663/2008 (
Α’ 99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις.