Ο Dr. Χρήστος Χρ. Γαμβρούδης, Γενικός Διευθυντής του ΦΟΔΣΑ  Α.Ε. Νοτίου Αιγαίου.

Ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή του ΦΟΔΣΑ Α.Ε Νοτίου Αιγαίου, ο Dr. Χρήστος Χρ. Γαμβρούδης, με την  19/2022  απόφαση του Δ.Σ,  μετά από διαγωνισμό και αξιολόγηση,  και έγκριση  πρόσληψης Γενικού Διευθυντή από το Υπουργείο Εσωτερικών

ΦΟΔΣΑ Α.Ε.  «Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρεία» (Δωδεκάνησα-Κυκλάδες)

Ο  Δρ. Χρήστος Γαμβρούδης, Μηχανικός Πολυτεχνείου, 38 ετών, είναι διδάκτωρ Υγειονομικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Πολυτεχνείου Κρήτης, κάτοχος τεσσάρων διπλωμάτων Σχολών Πολυτεχνείου, διαφόρων σχετικών ειδικοτήτων.
Διαθέτει γνώσεις και σημαντική εμπειρία σε θέματα Περιβάλλοντος.
Διετέλεσε, μεταξύ των άλλων, Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος του Δημάρχου Ρόδου και Επιστημονικός συνεργάτης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, σε θέματα ορθολογικής διαχείρισης του Περιβάλλοντος.
Και φυσικά υπέβαλε την παραίτηση του από τη θέση του Επιστημονικού Συνεργάτη, σε θέματα περιβάλλοντος, του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου την οποία κατείχε μέχρι πρόσφατα.
Μιλά άριστα την Αγγλική (Δίπλωμα Proficiency) και την Γερμανική (επιπέδου δίπλωμα  ZERTIFIKAT)
Κάτοχος πτυχίου πληροφορικής ECDL Expert.
Γνώση της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας σε θέματα Περιβάλλοντος