Από Ν. ΤE
20:45 – 28/02/2021
Τελευταία Ενημέρωση 18:06 – 28/02/2021

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει πλήξει σχεδόν ανεπανόρθωτα πολλούς κλάδους της πραγματικής οικονομίας με την πλειοψηφία των «θυμάτων» να ιχνηλατούνται στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Το πλήθος των πληττόμενων, αλλά και τα πολυδιάστατα ανοίγματα που «γεννήθηκαν» λόγω της υγειονομικής κρίσης, καθιστούν τις επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους περισσότερο ευάλωτες, αφού οι ιδιοκτήτες τους ούτε «έτοιμα» για… φάγωμα διαθέτουν ούτε έχουν τη δυνατότητα παραχώρησης εμπράγματων διασφαλίσεων στις τράπεζες ώστε να χρηματοδοτήσουν την επόμενη ημέρα της ανάκαμψής τους. Αν στα παραπάνω συνυπολογιστεί το γεγονός ότι οι εθνικοί πόροι δεν είναι… ατέλειωτοι (σ.σ. όπως διαμηνύεται από κυβερνητικά χείλη) μόνο ως μάννα εξ ουρανού λογίζεται το «πράσινο φως» που άναψε η Κομισιόν για ένα ελληνικό πρόγραμμα ύψους €500.000.000 που αφορά τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού, βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις.

Το πρόγραμμα που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι ανοικτό σε ΜμΕ που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς, εκτός από τους τομείς της χρηματοδότησης, της πρωτογενούς γεωργίας, του καπνού και της αλιείας. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και υπεράκτιες εταιρείες εξαιρούνται επίσης από το πεδίο εφαρμογής του συστήματος.

Η δημόσια υποστήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Ο στόχος του μέτρου είναι να βοηθήσει στην εξασφάλιση επαρκούς κεφαλαίου κίνησης για τις ΜμΕ που πλήττονται από την επιδημία του κορωνοϊού. Η υποστήριξη δεν θα υπερβεί τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ ανά εταιρεία και η ενίσχυση θα χορηγηθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Source link