Αν και με βελτιωμένη τη συνολική επίδοσή της κατά 2,5 μονάδες, αρκετά χαμηλά  συνεχίζει να βρίσκεται η Ελλάδα στον Δείκτη Διεθνούς Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας του Tax Foundation, καταλαμβάνοντας βάσει των διαθέσιμων στοιχείων του 2019 την 29η θέση μεταξύ των 36 κρατών-μελών του ΟΟΣΑ,.

Ο δείκτης του Tax Foundation που παρουσιάζεται στην Ελλάδα από το ΚΕΦίΜ.  καταγράφει τις επιδόσεις κάθε χώρας μέλους του ΟΟΣΑ σε 5 επιμέρους τομείς που είναι οι: εταιρικοί φόροι, φόροι φυσικών προσώπων, φόροι κατανάλωσης, φόροι ιδιοκτησίας και φόρους κερδών που παράγονται στο εξωτερικό (κανόνες διεθνούς φορολόγησης).

Το υψηλότερο σκορ η Ελλάδα το πέτυχε τον τομέα της φορολόγησης φυσικών προσώπων (8η θέση μεταξύ 36). Αντίθετα τη χειρότερη επίδοση την είχε η χώρα μας στους τομείς των φόρων κατανάλωσης (31η θέση) και ιδιοκτησίας (32η θέση).

Σε ό,τι αφορά τους τομείς της εταιρικής και της διεθνούς φορολόγησης, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 22η και 24η θέση αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι από την πρώτη χρονιά δημοσίευσης του Δείκτη Διεθνούς Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας το 2014 μέχρι και σήμερα, η Ελλάδα «παίζει» σταθερά μεταξύ των θέσεων 27-32.

Αξίζει, τέλος, να επισημανθεί ότι με βάση τα στοιχεία του Tax Foundation το ελληνικό φορολογικό σύστημα παρουσιάζει αδυναμίες όπως:

>>Έχει εταιρικό φορολογικό συντελεστή 24%, πάνω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (23,3%).

>>Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν αυστηρούς περιορισμούς ως προς τον συμψηφισμό καθαρών λειτουργικών ζημιών με μελλοντικά κέρδη. Επίσης, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ζημιές για να μειώσουν προηγούμενο φορολογητέο εισόδημα.

>>Η Ελλάδα έχει έναν από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στον ΟΟΣΑ (24%) με μία από τις πιο περιορισμένες φορολογικές βάσεις.

Υπάρχουν ωστόσο και ισχυρά σημεία του φορολογικού συστήματος της Ελλάδας, όπως καταγράφονται στον Δείκτη, τα οποία είναι:

>>Η πολυπλοκότητα του φόρου επί της εργασίας είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ.

>>Οι κανονισμοί Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιρειών στην Ελλάδα είναι μετριοπαθείς και εφαρμόζονται μόνο στο παθητικό εισόδημα.

>>Ο καθαρός φορολογικός συντελεστής φυσικών προσώπων επί μερισμάτων, στο 5%, είναι κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (23,9%).

 

Source link