Οι πλημμύρες κατέστρεψαν σπίτια και προκάλεσαν ζημιές σε καλλιέργειες

Source link