Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε ο όμιλος ΟΤΕ σε ένα πρωτόγνωρο οικονομικό περιβάλλον, καθώς κατάφερε να επιστρέψει σε θετικό πρόσημο στο Δ’ τρίμηνο με αύξηση 2,9% στα έσοδα.

Τα βασικά στοιχεία, όπως αποτυπώνονται στη σχετική ανακοίνωση δείχνουν:

Βελτίωση της τάσης στα έσοδα από υπηρεσίες κινητής
Θετικές οι υπηρεσίες λιανικής σταθερής, λόγω ανάπτυξης των ευρυζωνικών υπηρεσιών και ιδίως των οπτικών ινών

Ισχυρό προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στα €300 εκατ., μειωμένο κατά 0,8%

Κινητή Ρουμανίας: επηρεάστηκε από την υψηλή βάση σύγκρισης και προσαρμογές το Δ’ τρίμηνο – ισχυρό ετήσιο Προσαρμοσμένο EBITDA (AL), αυξημένο κατά 34% Ελεύθερες ταμειακές ροές Ομίλου στα €413 εκατ. για το έτος, υπερκαλύπτοντας το στόχο που είχε τεθεί – προσαρμοσμένες επενδύσεις σύμφωνα με τις προβλέψεις

Οι στρατηγικές πρωτοβουλίες μετασχηματισμού για το 2020 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία- προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης και μετασχηματισμός των λειτουργιών πρώτης γραμμής

Πρωτιά στην εμπορική διάθεση δικτύου 5G στην Ελλάδα μετά από την επιτυχημένη δημοπρασία φάσματος τον Δεκέμβριο του 2020

Ανανέωση των δικαιωμάτων μετάδοσης των UEFA Champions League και Europa League για την περίοδο 2021-2024

20% αύξηση στις Αμοιβές των Μετόχων για το 2021, στα €480 εκατ.

Προτεινόμενο Μέρισμα: €0,68 ανά μετοχή (€313 εκατ.)

Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών: €167 εκατ. περίπου.

Τι είπε ο Μιχάλης Τσαμάζ

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Δ’ τριμήνου και του έτους 2020, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Κλείσαμε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά καταγράφοντας ανθεκτικές επιδόσεις, παρά τον αρνητικό αντίκτυπο της υγειονομικής κρίσης στους πελάτες μας, τον τουρισμό, και την ελληνική οικονομία γενικότερα. Πετύχαμε τους στόχους μας και ανταποκριθήκαμε στις δεσμεύσεις μας αναφορικά με την πολιτική αμοιβών προς τους μετόχους μας.

Είμαι ευγνώμων σε όλους τους ανθρώπους του Ομίλου στην Ελλάδα και τη Ρουμανία που εργάστηκαν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες για να διασφαλίσουν την αδιάλειπτη λειτουργία μας και την παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στους πελάτες μας».

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Το 2020 ήταν μια χρονιά εντυπωσιακών επιτευγμάτων που θα επιτρέψουν στον ΟΤΕ να συνεχίσει να αποδίδει στο μέγιστο. Η μεταφορά των δραστηριοτήτων της πρώτης γραμμής σε θυγατρικές του Ομίλου και τα προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, τα οποία υιοθέτησαν περισσότεροι από 1.300 εργαζόμενοι, ενισχύουν την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα ολόκληρου του οργανισμού μας.

Πετύχαμε τη σύναψη συμφωνίας για την πώληση των δραστηριοτήτων μας στη σταθερή της Ρουμανίας. H συνεχής ανάπτυξη υποδομών FTTH, η εμπορική διάθεση υπηρεσιών 5G αμέσως μετά τη δημοπρασία για το φάσμα 5G, καθώς και η ανανέωση για 3 χρόνια των δικαιωμάτων μετάδοσης των UEFA Champions League και Europa League, ισχυροποιούν τη θέση μας στη σταθερή, την κινητή και τη συνδρομητική τηλεόραση αντίστοιχα, βασικούς στρατηγικούς τομείς για τον ΟΤΕ.

Παρότι η πανδημία συνεχίζει να δημιουργεί αβεβαιότητα, έχουμε τη δυναμική και την ευελιξία που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις του μέλλοντος, προς όφελος των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων και της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας».

Source link