Σε ένα δύσκολο για το ελληνικό επιχειρείν τρίμηνο όπως ήταν αυτό του Ιανουαρίου – Μαρτίου του τρέχοντος έτους, με την πανδημία του κορωνοϊού να μην σβήνει και την πραγματική οικονομία να παραμένει ερμητικά κλειστή, η επιβεβαίωση των καλών οικονομικών επιδόσεων της INTRALOT στο εξεταζόμενο διάστημα έφερε τα (δικαιολογημένα) χαμόγελα στα χείλη της διοίκησης Κόκκαλη.

Του Νίκου Τσαγκατάκη

Και πώς να συμβεί διαφορετικά όταν για παράδειγμα τα έσοδα του ομίλου σημείωσαν άνοδο της τάξης του 9,3% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα €102.000.000; Ή πώς να μην πιστωθεί στα «συν» της INTARLOT το γεγονός ότι το αποτύπωμα που άφησε η υγειονομική κρίση στο στο EBITDA του Ομίλου κατά το α’ τρίμηνο περιορίστηκε στη ζώνη του 1,5 εκατ. ευρώ;

Δεν είναι όμως μόνοι αυτοί οι οικονομικοί δείκτες της INTRALOT που επέδειξαν αντοχή και ισχυροποίηση κατά τη διάρκεια του εξεταζόμενου διαστήματος. Ειδικότερα, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 24,4 εκατ. ευρώ (+55,4% σε ετήσια βάση), ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA στα 20,8 εκατ. ευρώ (+56,4% σε ετήσια βάση). Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα –στο +127,4% σε ετήσια βάση– κινήθηκαν στο α’ τρίμηνο του 2021 και οι λειτουργικές ταμειακές ροές της INTRALOT αγγίζοντας σε απόλυτους αριθμούς τα 21,6 εκατ. ευρώ, την ώρα που στο τέλος του εξεταζόμενου τριμήνου τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου ανήλθαν στα 90,6 εκατ. ευρώ.

Καλή δουλεία έγινε εξάλλου και στο επίπεδο των εταιρικών εξόδων όπου τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου παρουσίασαν βελτίωση στο α’ τρίμηνο του έτους σε ποσοστό 8,3% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ τα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών του Ομίλου στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 25,7% σε ετήσια βάση, χωρίς να συνυπολογίζονται οι δαπάνες που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης.

Σημειώνεται ακόμη ότι στο τέλος Μαρτίου ’21 ο καθαρός δανεισμός της INTRALOT ανήλθε στα 643,7 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης καθαρών κερδών/ζημιών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΝΙΑΤΜΙ) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα -7,3 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο κατά 57,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Μειωμένες κατά 48,2% σε ετήσια βάση ήταν, τέλος, οι καθαρές επενδύσεις της INTRALOT στο α’ τρίμηνο του έτους ανερχόμενες στα 2,9 εκατ. ευρώ.

Η σημασία των στρατηγικών αγορών για τη διοίκηση Κόκκαλη

Αυτό που αποτυπώνουν οι αριθμοί περιέγραψε με λόγια ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της INTRALOT, Σωκράτης Κόκκαλης, εξηγώντας ότι τα αποτελέσματα του ομίλου στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους δείχνουν σημαντική αύξηση των εσόδων και του EBITDA, που οφείλεται στην ισχυρή λειτουργική απόδοση και την επιτυχή εφαρμογή μέτρων περιορισμού του κόστους, διατηρώντας παράλληλα μια ισχυρή ρευστότητα. Σύμφωνα πάντα με τον διοικητικό ηγέτη της η INTRALOT θα συνεχίσει να κάνει focus σε στρατηγικές αγορές που δίνουν υψηλότερα περιθώρια, θα υλοποιήσει νέα έργα, όπως η Κροατία, και θα εγκαθιστά το νέο προϊοντικό χαρτοφυλάκιό της, σηματοδοτώντας συνολικά μια πολύ υγιή λειτουργική απόδοση για το 2021.

Η εκπεφρασμένη επιλογή της διοίκηση Κόκκαλη για εστίαση σε στρατηγικές αγορές ενισχύεται από τα ίδια τα αποτελέσματα. Παράδειγμα οι δραστηριότητες της INTARLOT στην Βόρεια Αμερική, που υπό την ομπρέλα της INTRALOT Inc., σημείωσαν σε ετήσια βάση σημαντική ανάπτυξη όπως δείχνει το +21,8% στον κύκλο εργασιών και το +81,8% του EBITDA.

Το ραντεβού της Γ.Σ. της 29ης Ιουνίου

Με από την επίσημη ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του α΄ τριμήνου, η επόμενη σημαντική ημερομηνία που είναι σημειωμένη στο εταιρικό καλεντάρι είναι η 29η Ιουνίου. Πρόκειται για την ημέρα που οι μέτοχοι της INTRALOT έχουν κληθεί σε τακτική Γενική Συνέλευση προκειμένου να αποφασίσουν για σημαντικά θέματα. Καταρχάς στην επερχόμενη Γ.Σ. θα εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο και θα καθοριστεί το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η σύνθεσή της (αριθμός μελών και ιδιοτήτων τους) και η θητείας της, ενώ στην ημερήσια διάταξη βρίσκεται και το θέμα της μεταβολής της έδρας της εταιρείας εντός Αττικής.

Το σημαντικότερο θέμα, ωστόσο, είναι τα μέτρα για της αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης που καλούνται να υιοθετήσουν οι μέτοχοι της INTRALOT  δεδομένου ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου. Τέλος οι μέτοχοι καλούνται να αποφασίσουν για την ακύρωση 4,7 εκατ. ιδίων μετοχών που έχουν αποκτηθεί από την εταιρεία με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 1.410.000 ευρώ.

 

 

Source link