Τις τελευταίες εβδομάδες, ολόκληρος ο πλανήτης βιώνει εν μέσω μια πρωτοφανούς απειλής για τη παγκόσμια υγεία μια παράλληλη, θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο που οι άνθρωποι ζουν, εργάζονται, επικοινωνούν. Στη χώρα μας, όπως και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, πολλές εταιρείες κατέφυγαν στη λύση της τηλεργασίας, προκειμένου να προστατέψουν το προσωπικό τους από τη διάδοση του ιού, αλλά και να ακολουθήσουν τις εκάστοτε κυβερνητικές οδηγίες και τα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάγκη για βασικές ψηφιακές δεξιότητες έγινε πιο επιτακτική από ποτέ.

Στην πραγματικότητα όμως οι ελληνικές επιχειρήσεις – ειδικά εκείνες που επιθυμούν να προχωρήσουν στον λεγόμενο «ψηφιακό μετασχηματισμό», αναφέρουν τα τελευταία χρόνια ανάγκη για ψηφιακά καταρτισμένα στελέχη και ταυτόχρονα μια αναντιστοιχία στην προσφορά που υπάρχει στην αγορά εργασίας. Το κενό αυτό κατέδειξε και η πρόσφατη έρευνα (Μάρτιος -Απρίλιος 2019) που πραγματοποίησε η IDC για λογαριασμό της Microsoft στην Τσεχία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Ρωσία και απεικονίζει την παρούσα κατάσταση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειοψηφία των εταιρειών στην Ελλάδα αναφέρουν πως υπάρχει τεράστια έλλειψη σε ψηφιακές δεξιότητες στην αγορά εργασίας. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δήλωσαν πως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στις μέρες μας είναι η τοποθέτηση των κατάλληλων εργαζομένων με τις σωστές δεξιότητες στη κατάλληλη θέση. Επιπροσθέτως, τόνισαν την ανεπάρκεια του συστήματος εκπαίδευσης στη χώρα μας αναφορικά με την παροχή τεχνικών γνώσεων στους νέους πτυχιούχους.

Αξιοσημείωτο είναι πως την ίδια στιγμή που σχεδόν το 50% των ελληνικών επιχειρήσεων θεωρούν πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα δημιουργήσει αρκετές νέες θέσεις εργασίες, μόνο το 11,1% έχει αναδιαρθρώσει την στρατηγική του με στόχο να συμβάλλει σε αυτόν. Από την πλευρά τους, οι ελληνικές επιχειρήσεις (64,2% των συμμετεχόντων) ανέφεραν πως επιθυμούν να επενδύσουν συνολικά στην συνεργασία τους με το τομέα της εκπαίδευσής καθώς και με εκπαιδευτικά ιδρύματα μεμονωμένα. Επίσης, αναγνωρίζεται ευρέως η ανάγκη για δια βίου μάθηση και εκπαίδευση.

Άλλωστε ένα από τα πιο σημαντικά ταλέντα στην αγορά εργασίας του μέλλοντος θα είναι η θέληση για συνεχή μάθηση και εξέλιξη, καθώς η τεχνολογία θα προχωρά. Αναμφίβολα οι επιχειρήσεις οφείλουν να επενδύουν στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τους με στόχο την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων. Σε αυτή την ενέργεια δε μπορεί να λείπει η συμβολή του κράτους όπως πχ. μέσα από συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς καθώς και εθνικούς φορείς, με στόχο την δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης, θα συμβάλλουν στην ελάττωση του ψηφιακού αναλφαβητισμού. Ακόμη, βάσει της έρευνας, είναι πολλά υποσχόμενο για την ελληνική αγορά εργασίας και την ανάπτυξη της οικονομίας, το γεγονός πως περισσότερο από το 50% των ελληνικών εταιρειών που συμμετείχαν εφαρμόζουν προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και κυρίως τεχνολογικών δεξιοτήτων των εργαζομένων τους.

Υπενθυμίζεται ότι η Microsoft έχει δημιουργήσει την πλατφόρμα Microsoft Learn μέσα από την οποία μπορεί ο καθένας να επιλέξει σε ποιες τεχνολογίες της εταιρείας θα ήθελε να καταρτιστεί. Ειδικά για την Τεχνητή Νοημοσύνη, έχει δημιουργηθεί η online πλατφόρμα AI Business School, που απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων προκειμένου να τους βοηθήσει να αναπτύξουν μια στρατηγική για την εφαρμογή τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης στην εταιρεία τους.

Μπορείτε να δείτε την έρευνα με ένα κλικ εδώ

Source link