Πανελλαδική έρευνα της MRB για την υπηρεσία «ΤΣΕΚ» της Τειρεσίας Α.Ε., με τη συμμετοχή 516 επιχειρήσεων από όλους τους τομείς της οικονομίας, καταγράφει την αναγκαιότητα της online παροχής οικονομικών και επιχειρηματικών πληροφοριών για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των συναλλασσόμενων και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Δεδομένου του επιχειρηματικού κινδύνου που προκαλεί η πανδημία, οι επιχειρήσεις τόνισαν την έντονη ανησυχία τους για την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών και προμηθευτών τους. Επιπρόσθετα, δήλωσαν ότι έχουν περισσότερη ανάγκη από ποτέ για μια υπηρεσία που θα τους προσφέρει αξιόπιστη πληροφόρηση για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν με ελαχιστοποιημένο κίνδυνο και χωρίς μεγάλο κόστος. Ειδικότερα:

>>59% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι οι υπηρεσίες οικονομικών και επιχειρηματικών πληροφοριών είναι χρήσιμες για την ασφάλεια επιχειρηματικών συναλλαγών, για το χτίσιμο της εμπιστοσύνης μεταξύ συνεργατών και τη διεύρυνση του πελατολογίου (ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων).

>>Πάνω από το 68% των εταιρειών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες παροχής οικονομικών και επιχειρηματικών πληροφοριών, έχουν την πρόθεση να συνεχίσουν να τις χρησιμοποιούν για την αξιολόγηση των επιχειρηματικών τους συναλλαγών.

>>Τα χαρακτηριστικά βάσει των οποίων επιλέγουν μια από τις υπηρεσίες παροχής πληροφοριών είναι η εγκυρότητα και πληρότητα των δεδομένων, η online πρόσβαση, η ευκολία χρήσης και η προσωπική εξυπηρέτηση.

Όσον αφορά το «ΤΣΕΚ» της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, οι συμμετέχοντες δήλωσαν σε ποσοστό 90% την ικανοποίησή τους για την υπηρεσία, επικαλούμενοι την εγκυρότητα των πληροφοριών, την ποιότητα των δεδομένων, την ολοκληρωμένη πληροφόρηση, σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος της υπηρεσίας.

 

Source link