Σε μία χώρα που ακόμη και όχι πολύ μακριά από την πρωτεύουσά της ή από μεγάλα αστικά κέντρα της υφίστανται κατοικημένες περιοχές που δεν είναι συνδεδεμένες με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα είναι ειρωνεία να γίνεται κουβέντα για διαχείριση λυμάτων.

Του Νίκου Τσαγκατάκη

Επειδή όμως αυτή την κουβέντα μάλλον δεν την έκανε ποτέ σοβαρά και με σχέδιο η ελληνική πολιτεία την κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για λογαριασμό μας και μάλιστα εν είδει χωροφύλακα. Απόδειξη ότι στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν έγινε γνωστό ότι έχουν εκκινήσει οι διαδικασίες επιβολής προστίμου στη χώρα μας για μη συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης αναφορικά με τα αστικά λύματα.

Εν προκειμένω η Ελλάδα «συνελήφθη» εξακολουθητικά άπραγη στα όσα ορίζει η κοινοτική οδηγία 91/271/ΕΟΚ, βάσει της οποίας τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι πάσης φύσεων οικιστικοί ιστοί –πόλεις, κωμοπόλεις, περιοχές κατοικίας– θα συλλέγουν θα επεξεργάζονται τα λύματά τους με τον δέοντα περιβαλλοντικά και υγειονομικά τρόπο, ούτως ώστε να εξαλείφονται ή τουλάχιστον να μειώνονται όλες τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις των αστικών αποβλήτων. Υπό αυτό το πρίσμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε στην Ελλάδα μία προειδοποιητική επιστολή, καλώντας την να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της επίμαχη οδηγίας.

Χαρακτηριστικό της ελληνικής αδιαφορίας για το θέμα είναι το γεγονός ότι η διαδικασία επί παραβάσει κατά της χώρας μας κινήθηκε από την Κομισιόν πριν από 10 (!) χρόνια και συγκεκριμένα το 2011, με το ίδιο ακριβώς «επίδικό. Ότι δηλαδή η Ελλάδα δεν εκπλήρωνε την υποχρέωσή της να διασφαλίσει την πρέπουσα συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων των οικισμών.

Το μόνο «ελαφρυντικό» που θα μπορούσε να επικαλεστεί η Ελλάδα –και αυτό σε ένα… φιλολογικό επίπεδο– είναι ότι κλήθηκε να συμμορφωθεί με μία κοινοτική ντιρεκτίβα την εποχή που απόλυτη προτεραιότητα για την ηγεσία της χώρας ήταν η συμμόρφωσή της στα δημοσιονομικά φιρμάνια της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ προκειμένου να αποφευχθεί η χρεωκοπία. Έστω κι έτσι όμως δεν δικαιολογούνται ούτε να έχει κατεβάσει ρολά ολόκληρο το Κράτος πολλώ δε μάλλον να έχει παρέλθει άπρακτη μία δεκαετία.

Κάπως έτσι φτάσαμε στα προ ημερών μαντάτα από την Κομισιόν που ειρήσθω εν παρόδω την προειδοποιητική επιστολής της την αποστέλλει επειδή η Ελλάδα εκώφευσε και στην απόφαση συμμόρφωσης που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ε.Ε. στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 (υπόθεση C-320/15). Στην εν λόγω απόφαση, το ευρω-δικαστήριο έκρινε ότι η χώρα μας δεν εξασφάλισε την ορθή συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων σε πέντε οικισμούς.

Η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η παραβίαση εξακολουθεί να υφίσταται για δύο οικισμούς, της Προσοτσάνης και του Δοξάτου. Επί του διαδικαστικού, τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αναπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ε.Ε. και να ζητήσει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων, αφού δώσει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να απαντήσει στην επιστολή και να λάβει τα αναγκαία μέτρα.

Στη ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, τη Μύκονο, ο χώρος υγειονομικής ταφής λειτουργεί πλημμελώς την τελευταία δεκαετία 

Ευρωπαϊκό καμπανάκι και για τα απόβλητα

Δυστυχώς οι κακές επιδόσεις της Ελλάδας δεν αφορούν μόνο τα λύματα κατά τόπους οικισμών αλλά κα την διαχείριση των αποβλήτων. Έτσι, την περασμένη Τετάρτη η Κομισόν, με επιστολή της που έχει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης, (εγ)κάλεσε τις ελληνικές αρχές να μεριμνήσουν για τη λήψη όλων των απαιτούμενων δράσεων ώστε να διασφαλιστεί η κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων, με τις Βρυξέλλες να ζητούν από την Αθήνα να ευθυγραμμίσει την εθνική νομοθεσία με την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ) και την οδηγία περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (οδηγία 1999/31/ΕΚ).

Ειδικότερα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα τελευταία 10 χρόνια, ο χώρος υγειονομικής ταφής στη Μύκονο λειτουργεί πλημμελώς, όπως αποδεικνύεται από διάφορους ελέγχους τους οποίους διενήργησε ο ελληνικός φορέας επιθεώρησης. Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, ο χώρος υγειονομικής ταφής εξακολουθεί να ρυπαίνει το περιβάλλον και να θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Για παράδειγμα, απορροές ρυπαίνουν τα υπόγεια ύδατα, το βιοαέριο δεν συλλέγεται ούτε υποβάλλεται σε επεξεργασία, αλλά απελευθερώνεται απευθείας στην ατμόσφαιρα, ενώ απόβλητα μπορούν να εντοπιστούν εκτός του χώρου υγειονομικής ταφής.

Η Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε ο χώρος υγειονομικής ταφής να μπορεί να λειτουργεί κατά τρόπο που να μη θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ε.Ε.

Σημειώνεται, τέλος, ότι με τρεις προειδοποιητικές επιστολές, η Κομισιόν καλεί όχι μόνο την χώρα μας αλλά και αρκετά κράτη-μέλη να εναρμονίσουν καθ’  ολοκληρίαν τις εθνικές νομοθεσίες τους με τους καινούργιους κανόνες της Ε.Ε. σχετικά με: α) τη διαχείριση των αποβλήτων, β) την υγειονομική ταφή των αποβλήτων και γ) την πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων συσκευασίας.

Source link