Ρόδος: Με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, ύψους 2,4 εκ. € η διευθέτηση του χειμάρρου Μπρασιανού ποταμού (Πλατύ) στ’ Αφάντου

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Ρόδου, βάσει Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου


Στην έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο της διευθέτησης τμήματος ρέματος «Μπρασιανός» (Πλατύς) στη Δημοτική Ενότητα Αφάντου, σημαντικού αντιπλημμυρικού έργου για την περιοχή, προέβη η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, η οποία συνεδρίασε σήμερα με τηλεδιάσκεψη, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου.

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η οριοθέτηση και διευθέτηση τμήματος του κεντρικού κορμού του χειμάρρου Μπρασιανού ποταμού (Πλατύ), από τη θέση συμβολής των δύο παραρεμάτων με αυτόν, μέχρι τη διασταύρωσή του με τη νέα Εθνική Οδό Ρόδου – Λίνδου, με σκοπό την αποτροπή υπερχειλίσεων και την αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής.

Ειδικότερα, η καταστροφική πλημμύρα του Ιανουαρίου 2011 στην ευρύτερη περιοχή της ΔΕ Αφάντου, όπως και οι πλημμύρες του Νοεμβρίου 2013, ανέδειξαν τα προβλήματα που αφορούν στην αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής που επηρεάζεται από τον χείμαρρο του Μπρασιανού ποταμού. Λόγω των μεγάλων ποσοτήτων ομβρίων υδάτων που κατέκλυσαν τις λεκάνες απορροής του και της κάκιστης κατάστασης της κοίτης του βασικού χειμάρρου και των παραχειμάρρων του, υπήρξαν υπερχειλίσεις σε πολλές θέσεις τους, με αποτέλεσμα μεγάλοι όγκοι νερού να κατακλύσουν την επαρχιακή οδό εισόδου προς τον οικισμό Αφάντου και το σύνολο των ιδιοκτησιών δυτικά της Ε/Ο Ρόδου – Λίνδου. Στην πορεία τους τα νερά κατέστρεψαν αγροτικούς και δημοτικούς δρόμους, το νεκροταφείο Αφάντου και πολλές περιουσίες.
Η Προγραμματική Σύμβαση περιλαμβάνει χωματουργικά, τεχνικά έργα και λοιπές κατασκευές από σκυρόδεμα, οδοστρωσία, ασφαλτικά, σήμανση και ασφάλεια.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.400.640,00 € και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης, φορέας υλοποίησης του έργου ορίζεται ο Δήμος Ρόδου.

Ο Χωρικός Αντιδήμαρχος Αφάντου – Πεταλούδων, Τάσος Σπανός

“Στην πολιτική υπάρχει μια βασική αρχή και ένας απαράβατος κανόνας που
λέει ότι : «Οι δεσμεύσεις Δίνονται για να τηρούνται».
Γίνεται όμως πράξη από πολιτικούς Άντρες που έχουν τα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα της ηθικής, της εντιμότητας, της ειλικρίνειας και της
πολιτικής αξιοπιστίας. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν ο Περιφερειάρχης
μας Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος μας Αντώνης Καμπουράκης.
Επιτέλους, μετά από πολλές δεκαετίες ανεκπλήρωτων υποσχέσεων, ένα έργο
πνοής που ήταν κοινή απαίτηση της τοπικής μας κοινωνίας και
καρκινοβατούσε, ξεμπλοκάρει και παίρνει τελικά τον δρόμο για την
υλοποίηση του.
Επιτέλους, ένα έργο αντιπλημμυρικής προστασίας που προστατεύει
ανθρώπινες ζωές και θωρακίζει τις περιουσίες των πολιτών, θα είναι
έτοιμο σε σύντονο χρονικό διάστημα. Το ποτάμι στο πέρασμα του δεν θα
παρασύρει τον δρόμο ξανά και εμείς δεν θα δούμε ποτέ πια εικόνες με τα
νερά να πλημμυρίζουν την περιοχή απειλώντας τα παιδιά μας που πηγαίνουν
στον εκεί Παιδικό Σταθμό και στο Γυμνάσιο Αφαντου.
Αυτό είναι το έργο με τίτλο “Διευθέτηση του χειμάρρου Μπρασιανού στη ΔΕ
Αφάντου” προϋπολογισμού 2.400.000€ που ψηφίστηκε από την οικονομική
επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και θα εκτελεστεί μέσα από
προγραμματική σύμβαση από τον Δήμο της Ρόδου.
Η άριστη συνεργασία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το Δήμο της Ρόδου
αποδίδει καρπούς και βελτιώνει της ποιότητα των υποδομών και των
υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Σας ευχαριστούμε που τηρήσατε και αυτή σας την δέσμευση.

Αναστάσιος Σπανος
Αντιδήμαρχος ΔΕ Αφάντου & Πεταλούδων”