Το  καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο» υλοποίησε σε 10 σχολεία της νομού Βοιωτίας η MYTILINEOS έχοντας ως συνεργός τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (ΣΚΕΠ).

Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης

Απώτερος σκοπός των συνολικά 11 προγραμμάτων ήταν η ενημέρωση και η εξοικείωση 524 μαθητών σε δέκα σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ενοποιημένου δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας με τις έννοιες της αναπηρίας και της διαφορετικότητας.

Μέσω ενός ανοιχτού διαλόγου αφύπνισης και συνειδητοποίησης με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, οι ομιλητές του ΣΚΕΠ, στελέχη και συνεργάτες με αναπηρία, βοήθησαν στην αλλαγή συμπεριφοράς και νοοτροπίας ως προς την αναπηρία, αποδομώντας κακές πρακτικές, στερεότυπα και προκαταλήψεις. Μέσα από μια σειρά εκπαιδεύσεων, οι μαθητές αλλά και οι καθηγητές εξοικειώθηκαν με τις έννοιες της κοινωνικής αποδοχής, ισότητας και ευθύνης, με βιωματική και διαδραστική προσέγγιση. Οι εκπαιδεύσεις εστίασαν στις εξής θεματικές:

  • Κατανόηση και αποδοχή της διαφορετικότητας.
  • Κατανόηση και εξοικείωση με έννοιες όπως: αναπηρία, εμποδιζόμενα άτομα, προσβασιμότητα, πρόσβαση, συμπεριληπτική επικοινωνία, έννοια της σημασίας της συμπεριληπτικής στάσης και νοοτροπίας και πρακτικές κατευθύνσεις για την καθημερινή συναναστροφή με άτομα με αναπηρία.

Έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε μέσω ειδικού ερωτηματολογίου σε εκπαιδευτικούς και μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι οι μαθητές απενοχοποίησαν τη λέξη αναπηρία και συνειδητοποίησαν ότι ένα άτομο με αναπηρία μπορεί να ενταχθεί στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή, με τις κατάλληλες προϋποθέσεις προσβασιμότητας και υποστήριξης. Επιπλέον, οι μαθητές τόνισαν ότι αντιλαμβάνονται καλύτερα έννοιες όπως ισότητα και διαφορετικότητα, μέσα από τις αξίες της ενσυναίσθησης.

«Πίστευα πως οι άνθρωποι με αναπηρία ήταν ικανοί για λίγα πράγματα, αλλά μετά την παρακολούθηση του προγράμματος συνειδητοποίησα πως είναι ικανοί για περισσότερα πράγματα απ’ όσα φανταζόμουν!» ήταν μία από τις χαρακτηριστικότερες δηλώσεις μαθητή που συμμετείχε στις εκπαιδευτικές δράσεις, με άλλον συμμαθητή του να συμπληρώνει ότι τα παιδία βοηθήθηκαν στο να κατανοήσουν «την καθημερινότητα από την οπτική ενός ανάπηρου ανθρώπου με ό,τι δυσκολία συνεπάγεται αυτό.».

Όπως εξηγούν οι άνθρωποι της MYTILINEOS, η αλληλεπίδραση των μαθητών με τη διαφορετικότητα, συμβάλλει στη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού σχολείου για όλα τα παιδιά γι’ αυτό και η εταιρεία μέσω του προγράμματος «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο» επιδιώκει να δημιούργησε τις κατάλληλες προοπτικές για την ευαισθητοποίηση & συνειδητοποίηση του ευρύτερου πληθυσμού, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση και απόδοση των βασικών δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία.

 

Source link

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here