Ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου σας ενημερώνει ότι με την Κοινή Υπουργική
Απόφαση Δ1α/ΓΠοικ.27683/2021 (ΦΕΚ 1814 Β΄), με την οποία καθορίζονται τα μέτρα που
θα ισχύουν ως προς την λειτουργία των καταστημάτων για το χρονικό διάστημα από 3 μέχρι
10 Μαΐου,  δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας την Κυριακή, 9 Μαΐου 2021, με
προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 έως και 18:00.
Αν και δεν αναφέρεται κάτι σχετικό στην ΚΥΑ, το άνοιγμα γίνεται σε μεταφορά της
πρώτης Κυριακής των ενδιάμεσων εκπτώσεων που για φέτος συμπίπτει με αργία, σύμφωνα
με το Νόμο 4177/2013.