Η ημερομηνία διακανονισμού ορίζεται η Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022

Την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 625 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 24 Φεβρουαρίου 2023.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022 (Τ+2).

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Source link