Από την Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου, ανακοινώνεται ότι στα
πλαίσια του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής» του ΤΕΒΑ, που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,
παραλήφθηκαν προϊόντα ατομικής υγιεινής και είδη καθαριότητας. Τα
είδη παραδόθηκαν στους Δήμους των νησιών της Περιφερειακής μας
Ενότητας, για να διανεμηθούν στους δικαιούχους πολίτες .
Οι δικαιούχοι πολίτες ενημερώνονται από την αρμόδια υπηρεσία
κάθε Δήμου για την ημερομηνία και τον τόπο διανομής.