Το Ωδείο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού
Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ) ανακοινώνει ότι οι Εγγραφές για τη Νέα
Σχολική Χρονιά 2021-2022 συνεχίζονται με νέα τμήματα!
• Βιολιού • Μονωδίας • Μουσικής Προπαιδείας • Σαντουριού •
Λύρας • Λαούτου.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22410-32510 & 32520!
Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα και να
πατήσετε υποβολή:
https://docs.google.com/forms/d/1TClkZvq5K182vhlUX5sbpbCGz
OFgNieAnFl10pAsx1Q/viewform?edit_requested=true