Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες
τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος

στις 22-05-2022 ημέρα Κυριακή ως εξής :

από 05:00 έως 08:00 στις περιοχές :

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΦΑΝΤΟΥ, ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΑΛΑΘΟΥ, ΜΑΣΣΑΡΩΝ,

ΜΑΛΩΝΑΣ, ΛΙΝΔΟΥ, ΠΥΛΩΝΑΣ

Aν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής
που αναφέρεται πιο πάνω.
Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να θεωρούνται ότι
έχουν συνέχεια ρεύμα.
Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου που
βρίσκονται στο έδαφος γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.