Ο ΙΣΑ, με επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, επισημαίνει πως η συλλογή δημοσίων εγγράφων εκφεύγει των ιατρικών καθηκόντων 

Ως υπαλλήλους γραφείου συλλογής δημοσίων εγγράφων και παρεμφερών δικαιολογητικών φαίνεται ότι αντιμετωπίζει ο ΕΟΠΥΥ τους γιατρούς, καθώς με πρόσφατες αποφάσεις του τους αναθέτει καθήκοντα που όχι μόνο δεν έχουν σχέση με την άσκηση της ιατρικής αλλά την παρεμποδίζουν!

Ειδικότερα, και όπως καταγγέλλει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας (ΙΣΑ), ο ΕΟΠΥΥ κάλεσε τους ιατρούς να ζητούν από τους ασθενείς τους που είναι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ πρόσφατη τεκμηρίωση, αλλά και τις αποφάσεις από Ειδικές Επιτροπές, για την απόδειξη του ποσοστού αναπηρίας τους. Επιπρόσθετα ο ΕΟΠΥΥ ζητεί από τους εργαστηριακούς ιατρούς να προσκομίσουν τα στοιχεία επιστημονικά υπευθύνων, εργαζομένων αλλά και των μηχανημάτων, που είναι εγκατεστημένα στον φορέα τους, με αναφορά μάλιστα στα ειδικότερα χαρακτηριστικά τους (serial number κλπ). Μάλιστα τίθεται προθεσμία, κατά τρόπο εκβιαστικό που δεν συνάδει με την ιδιότητα των ιατρών ως αντισυμβαλλόμενων.

Ο ΙΣΑ, με επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κ. Βασίλη Πλαγιανάκο, επισημαίνει πως η συλλογή δημοσίων εγγράφων εκφεύγει των ιατρικών καθηκόντων ,παρεμποδίζει την άσκηση της ιατρικής και διαταράσσει τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ γιατρού και ασθενή, αφού ο θεράπων ιατρός εμφανίζεται ως δημόσιος υπάλληλος, αρμόδιος για τη συλλογή δικαιολογητικών.

Ο ΙΣΑ ζητεί την άμεση ανάκληση των πρόσφατων ανακοινώσεων που επιχειρούν να επιφορτίσουν τους ιατρούς, με αλλότρια καθήκοντα και παρεμποδίζουν την άσκηση της ιατρικής καθώς και να γίνει διασύνδεση μεταξύ ΚΕΠΑ και ΗΔΙΚΑ.

«Οι συμβεβλημένοι ιατροί είναι επιστήμονες, λειτουργοί της υγείας και όχι υπάλληλοι του ΕΟΠΥΥ. Έχουν γνώμονα το συμφέρον των ασθενών και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών» υπογραμμίζεται στην επιστολή.

Source link