Σε συνέχεια των παρεμβάσεών τους για την στήριξη των τοπικών
επιχειρήσεων, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την προστασία της

κοινωνικής συνοχής

Δέσμη προτάσεων για την στήριξη της τοπικής οικονομίας των
νησιών στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται ως απόρροια της
πανδημίας, υπέβαλαν προς τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών &
Ανάπτυξης μέσω επιστολής τους, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Δωδεκανήσου κ. Γιάννης Πάππου και ο πρόεδρος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου κ. Κωστής Ζωγραφίδης.

Σε συνέχεια των παρεμβάσεών τους για την στήριξη των τοπικών
επιχειρήσεων, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την
προστασία της κοινωνικής συνοχής, οι κ.κ. Γ. Πάππου και Κ.
Ζωγραφίδης, επισημαίνουν μέσω της κοινής επιστολή τους την
κρισιμότητα της κατάστασης και ζητούν ουσιαστική στήριξη για να
διασωθεί η οικονομία των νησιών.