Η περίοδος της εγκατάλειψης έχει περάσει!

Ενισχύουμε με 4 απορριμματοφόρα την Υπηρεσία Καθαριότητας

Τέσσερα καινούρια απορριμματοφόρα, κόστους 667.120 €, παρέλαβε σήμερα ο Δήμος Κω,
χρηματοδοτούμενα από το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και από ίδιους πόρους του Δήμου σε ποσοστό
15% περίπου.
Πρόκειται για δύο απορριμματοφόρα οχήματα τύπου πρέσας (χωρητικότητας 16 κ.μ.) και δύο
απορριμματοφόρα τύπου μύλου (χωρητικότητας 16 κ.μ.) τα οποία ενισχύουν το στόλο της
Υπηρεσίας Καθαριότητας, βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους δημότες και
διευκολύνουν το έργο των εργαζομένων.
Από το ίδιο πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη και η προμήθεια τριαξονικού φορτηγού, 26
τόνων, τύπου γάντζου (ΗΟΟΚ LIFT) μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων, κόστους 190.000 €.
Η δημοτική αρχή προγραμματίζει να ενισχύσει επιπλέον την Υπηρεσία Καθαριότητας, με
ακόμη τρία απορριμματοφόρα. Η μελέτη για τα οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, σε συνδυασμό
με την προμήθεια οχημάτων παντός τύπου για όλες τις ανάγκες του Δήμου.
Εκτός από τα προαναφερόμενα, ο Δήμος Κω αναμένει μέχρι το καλοκαίρι παραλαβή δύο
ακόμη σημαντικών οχημάτων. Ενός ανοιχτού φορτηγού και ενός ανοιχτού φορτηγού με
αρπάγη, συνολικού κόστους 260.668 €, χρηματοδοτούμενα από το Υπουργείο Εσωτερικών
κατά 60% περίπου και το υπόλοιπο από ίδιους πόρους του Δήμου.
Εν’ τω μεταξύ έχει εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή η μελέτη και είναι σε εξέλιξη
διαδικασίες προκήρυξης, για την προμήθεια: ενός φορτωεκσκαφέα, ενός αυτοκινούμενου
ερπυστριοφόρου ακτοκαθαριστή και μίας αυτόνομης υπερκατασκευής επούλωσης
λάκκων.

Η προμήθεια, προϋπολογιζόμενου κόστους 328.040 € (με ΦΠΑ), χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με 223.000 € και 95.040 € από ίδιους πόρους του Δήμου.
Η περίοδος εγκατάλειψης του νησιού μας, των υπηρεσιών και εργαζομένων του Δήμου,
αποτελούν παρελθόν.
Η σημερινή δημοτική αρχή μελετά, σχεδιάζει, κερδίζει χρηματοδοτήσεις και φέρνει θετικά
αποτελέσματα.
Ενισχύει το Δήμο σε όλα τα επίπεδα, σε όφελος της κοινωνίας μας και της τοπικής οικονομίας.