Με ρυθμούς 2,5 δισ ευρώ το τρίμηνο αυξάνονται τα «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα χρέη φορολογουμένων προς την εφορία. Ως τον Μάρτιο φέτος, τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη από απλήρωτους φόρους έφτασαν τα 2,506 δισ ευρώ τα οποία, αθροιζόμενα στα 101,868 δισ ευρώ των παλαιών χρεών προ του 2019 ανεβάζουν το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων στα 104,315 δις ευρώ.

Ωστόσο για το μήνα αναφοράς (Μάρτιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 488 εκ , ενώ την ίδια περίοδο το 2018 είχε φτάσει τα 776 εκ (μείωση κατά κατά 37,1%). Από τις οφειλές αυτές, περίπου 18,3 δισ ευρώ έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης περιορίζοντας το «πραγματικό» (εισπράξιμο) ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στα 86,047 δις ευρώ.

Στα ποσά αυτά πρέπει να προστεθούν και τουλάχιστον 80 δισ. ευρώ ακόμη ως προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες όμως θα «κουρευτούν» για όσους ενταχθούν στις ρυθμίσεις χρεών με τις 120 δόσεις.

Ο αριθμός των οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη μειώθηκε τον Μάρτιο από 4.005.773 τον αμέσως προηγούμενο μήνα σε 3.940.098 ΑΦΜ. Ανάλογη μείωση, από 1.836.953 σε 1.814.042 ΑΦΜ, σημειώνεται στο πλήθος των φορολογουμένων στους οποίους η Φορολογική Διοίκηση έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ενώ αύξηση σημειώθηκε στους οφειλέτες υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ( από 1.166.380 σε 1.199.535).

Με αφορμή την δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών, με ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ διευκρινίζει τα εξής:

· Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο : 104.315.214.30 (μείωση κατά 0,27% σε σχέση με Φεβρουάριο 2019)

· Ανεπίδεκτα είσπραξης: 18.268.515.667.230 €

· Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο Οφειλών: 86.046.698.638 €

· Πλήθος οφειλετών : 3.940.098 (μείωση κατά 1,63% σε σχέση με Φεβρουάριο 2019)

· Παλαιό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο οφειλών:

KPI 1ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ       354.228.686      350.000.000  101,2%ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ       297.417.622      325.000.000  91,5%ΜΑΡΤΙΟΣ       272.230.876      295.000.000  92,3%3ΜΗΝΟ       923.877.185    970.000.000  95,2%ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥKPI 1201820192018/2019ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ350.020.554354.228.6861,20%ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ357.795.501297.417.622-16,87%ΜΑΡΤΙΟΣ277.164.526272.230.876-1,78%3ΜΗΝΟ984.980.581923.877.185-6,20%


Νέο ληξιπρόθεσμο:

1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία της εφορίας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το μήνα αναφοράς (Μάρτιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 488 εκ , ενώ την ίδια περίοδο το 2018 είχε φτάσει τα 776 εκ (μείωση κατά κατά 37,1%)

Το 97,4% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες κατηγορίες:


 Μάρτιος 2018Μάρτιος 2019ΜεταβολήΆλλοι άμεσοι φόροι              60.166.385                55.331.289  -8,04%Εισόδημα            133.150.510                71.040.745  -46,65%Φόροι στην Περιουσία                8.167.412                  4.830.240  -40,86%Φ.Π.Α.            279.537.252              243.680.688  -12,83%Τέλη και Χαρτόσημα                3.229.500                  4.450.425  37,81%Λοιποί έμμεσοι φόροι                3.321.154                     708.948  -78,65%Πρόστιμα Εμμέσων Φόρ              14.224.532                14.450.104  1,59%Πρόστιμα Κ.Β.Σ.              89.007.887                64.176.845  -27,90%Δάνεια              42.319.725                  1.513.722  -96,42%Λοιπά Πρόστιμα μη-φο              14.234.319                  9.977.761  -29,90% Δικαστικά έξοδα            102.534.966                  5.321.730  -94,81%
          749.893.642          475.482.496  -36,59%


 
 
 
 
97,48%97,40% 
 


2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία της εφορίας, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:

Για το μήνα αναφοράς (ΜΑΡΤΙΟ), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 466 εκ , ενώ την ίδια περίοδο το 2018 είχε φτάσει τα 708 εκ (μείωση κατά 34,1%)

Το 99% περίπου προέρχεται από τις κάτωθι κατηγορίες:


 ΜΑΡΤΙΟΣ 2018ΜΑΡΤΙΟΣ 2019ΜεταβολήΆλλοι άμεσοι φόροι              60.166.385                55.331.289  -8,0%Εισόδημα            133.150.510                71.040.745  -46,6%Φόροι στην Περιουσία                8.167.412                  4.830.240  -40,9%Φ.Π.Α.            279.537.252              243.680.688  -12,8%Τέλη και Χαρτόσημα                3.229.500                   4.450.425  37,8%Λοιποί έμμεσοι φόροι                3.321.154                     708.948  -78,7%Πρόστιμα Εμμέσων Φόρ              14.224.532                14.450.104  1,6%Πρόστιμα Κ.Β.Σ.              89.007.887                64.176.845  -27,9%Δικαστικά έξοδα            102.534.966  
Source link