Τέλος στις διώξεις με "μικρή κοινωνική απαξία"

  • 9/5/2013 11:26:43 AM
Τέλος στις διώξεις με "μικρή κοινωνική απαξία"

Σε μια απόπειρα αποσυμφόρησης των ποινικών δικαστηρίων, τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει την παραγραφή του αξιοποίνου και τον τερματισμό της δίωξης για αδικήματα με μικρή κοινωνική απαξία που έχουν τελεσθεί μέχρι 31.8.2013.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, επιδιώκεται η αποσυμφόρηση των ποινικών δικαστηρίων από μεγάλο αριθμό δικογραφιών που ουσιαστικά αφορούν αδικήματα με μικρή κοινωνική απαξία και η επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας. Η παραγραφή του αξιόποινου δεν ισχύει για την παράβαση του ποινικού κώδικα σε περιπτώσεις αγοράς εμπορευμάτων με πίστωση, σε περιπτώσεις παράβασης της εργατικής νομοθεσίας (όπως η μη καταβολή δεδουλευμένων) και για παράβαση διατάξεων για τη λειτουργία του Ανταγωνισμού.

Παραγράφονται και δεν εκτελούνται ποινές στερητικές της ελευθερίας διάρκειας μέχρι έξι μηνών που έχουν επιβληθεί με αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, εφόσον οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και οι επιβληθείσες ποινές δεν έχουν εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι τη δημοσίευσή του, με τις οριζόμενες εξαιρέσεις και όρους.
 

Της προτεινόμενης ρύθμισης εξαιρούνται τα αδικήματα σχετικά με την υπηρεσία (παθητική και ενεργητική δωροδοκία, δωροδοκία δικαστή, ψευδής βεβαίωση και νόθευση από υπάλληλο, απιστία σχετική με την υπηρεσία). Με την ίδια τροπολογία προτείνεται η κατάργηση της παραγράφου 3 του άρθρου 235 του Ποινικού Κώδικα, σύμφωνα με την οποία δεν συνιστά δωροδοκία, η απλή υλική παροχή προς έκφραση ευγνωμοσύνης.

Ως προς τα αδικήματα με μικρή κοινωνική απαξία, προβλέπεται ότι παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των ακόλουθων πράξεων, που έχουν τελεσθεί μέχρι 31.8.2013: α) των πταισμάτων και β) των πλημμελημάτων, κατά των οποίων ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος ή χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές. Οι αστικές αξιώσεις που τυχόν απορρέουν από τις πράξεις αυτές δεν θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο. 

(Πηγή:ΑΜΠΕ)

 


Το διαβάσαμε στο: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=384108

Μοιραστείτε το νέο

comments powered by Disqus